Sản phẩm mới

Túi thêu 01

Túi thêu 01

Mã : LB_01
Kích thước :
Chất liệu : 100% lanh

Giá : 0 vnđ

Bộ chăn lụa thêu tay

Bộ chăn lụa thêu tay

Mã : CL03
Kích thước : 240*240, 180*220
Chất liệu : Nhung/lụa

Giá : 0 vnđ

Chăn ga 01

Chăn ga 01

Mã : BD_01
Kích thước : 240*240, 180*220
Chất liệu : Lụa/lụa

Giá : 0 vnđ

Sản phẩm xuất khẩu

Chăn lụa khâu tay

Chăn lụa khâu tay

Mã : CL06
Kích thước : 240*240
Chất liệu : Lụa/lụa

Giá : 0 vnđ

Chăn ga 002

Chăn ga 002

Mã : BD_002
Kích thước : 180x220
Chất liệu : 100% lụa

Giá : 0 vnđ

Chăn ga 03

Chăn ga 03

Mã : BD_03
Kích thước : 180x220
Chất liệu : Lụa/lụa

Giá : 0 vnđ

Túi thêu 02

Túi thêu 02

Mã : LB_02
Kích thước :
Chất liệu : 100% cotton

Giá : 0 vnđ

Khăn trải bàn 18

Khăn trải bàn 18

Mã : TC_18
Kích thước :
Chất liệu :

Giá : 0 vnđ

Túi thêu 05

Túi thêu 05

Mã : LB_05
Kích thước : 30x40
Chất liệu : 100% cotton

Giá : 0 vnđ

Gối 02

Gối 02

Mã : CS_02
Kích thước :
Chất liệu : 100% nhung

Giá : 0 vnđ

Chăn lụa khâu tay

Chăn lụa khâu tay

Mã : CL05
Kích thước : 180x220, 220x240
Chất liệu : Tơ tằm việt nam

Giá : 0 vnđ

Video

Hỗ trợ trực tuyến

0303.618.015

info@minhtrang.com.vn