Khay ăn 24

Khay ăn 24

Mã : PM_24
Kích thước :
Chất liệu :

Giá : 0 vnđ

Khay ăn 25

Khay ăn 25

Mã : PM_25
Kích thước :
Chất liệu :

Giá : 0 vnđ

Khay ăn 26

Khay ăn 26

Mã : PM_26
Kích thước :
Chất liệu :

Giá : 0 vnđ

Khay ăn 27

Khay ăn 27

Mã : PM_27
Kích thước :
Chất liệu :

Giá : 0 vnđ

Khay ăn 28

Khay ăn 28

Mã : PM_28
Kích thước :
Chất liệu :

Giá : 0 vnđ

Chăn ga 01

Chăn ga 01

Mã : BD_01
Kích thước : 240*240, 180*220
Chất liệu : Lụa/lụa

Giá : 0 vnđ

Khăn trải bàn 18

Khăn trải bàn 18

Mã : TC_18
Kích thước :
Chất liệu :

Giá : 0 vnđ

Túi thêu 05

Túi thêu 05

Mã : LB_05
Kích thước : 30x40
Chất liệu : 100% cotton

Giá : 0 vnđ

Chăn ga 04

Chăn ga 04

Mã : BD_04
Kích thước :
Chất liệu :

Giá : 0 vnđ

Bộ chăn lụa thêu tay

Bộ chăn lụa thêu tay

Mã : CL04
Kích thước : 240*240, 180*220
Chất liệu : Lụa/lụa

Giá : 0 vnđ

Chăn ga 06

Chăn ga 06

Mã : BD_06
Kích thước : 240*240, 180*220
Chất liệu : Nhung/lụa

Giá : 0 vnđ

Chăn ga 07

Chăn ga 07

Mã : BD_07
Kích thước : 180*220, 240*240
Chất liệu : Lụa/lụa

Giá : 0 vnđ

Video

Hỗ trợ trực tuyến

0303.618.015

info@minhtrang.com.vn