Liên hệ

Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Điện thoại : 0303.618.015

Email: sales@minhtrang.com.vn